I, Chúng tôi đại diện cho:

 1. Sự trung thực, liêm chính:
 • Thừa nhận những điều đúng đắng và sai lầm để hành động phù hợp.
 • Tuân thủ các giá trị đạo đức và luật pháp nơi hoạt động trong bất kỳ tình huống nào xảy ra.
 1. Chăm sóc khách hàng tận tâm.
 • Hiểu khách hàng là ai và họ cần gì?
 • Tìm và cung cấp giải pháp hoặc sản phẩm tốt nhất có thể.
 • Hãy giữ cho mọi việc đơn giản và thực hiện những lời đã hứa.
 1. Nỗ lực tạo kết quả cuối cùng:
 • Hiểu cần phải hoàn thành việc gì đúng thời gian nào?
 • Thay đổi để thách thức hiện trạng, tôn trọng quan điểm người khác, chấp nhận sai lầm, truyền cảm hứng dẫn dắt ý tưởng mới tạo kết quả tốt hơn.
 • Không hứa hẹn quá mức cũng như đưa một kết quả dưới mức nổ lực tốt nhất có thể.
 1. Hợp tác, phát triển cá nhân và đồng nghiệp.
 • Vượt qua các ranh giới công việc, chấp nhận các ý kiến trái chiều, tìm điểm chung để đồng cảm và có trách nhiệm vì mục tiêu chung của tổ chức.
 • Có trách nhiệm phát triển bản thân, cho và nhận những ý kiến phản hồi, học hỏi từ thất bại, chia sẽ kinh nghiệm để phát triển đồng nghiệp.